Nominee 2017
English   


Профил на купувача
Начало > Профил на купувача


Открита процедура за възлагане на общ. поръчка с предмет *Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия*

                                                 ...

национална галерия

26.9.2016 11:52 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ за нуждите на Национална галерия

                                                 ...

национална галерия

01.4.2016 05:21 
Процедура ОП с предмет Инженеринг на обект: „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап

                                                 

национална галерия

10.5.2016 04:06 
Публична покана с предмет Избор на технически мениджър на проект Софийски арсенал Музей за съвременно изкуство

                                                 ...

национална галерия

05.1.2016 09:00 
Публична покана с предмет Избор на ръководител на проект Софийски арсенал Музей за съвременно изкуство

                                                 ...

национална галерия

18.12.2015 08:56 
Открита процедура с предмет Почистване на сгради на Национална галерия

                                                 

национална галерия

18.2.2016 05:00 
Публична покана - Инвеститорски контрол по време на строително – монтажните работи на обект: „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап

                                                  ...

национална галерия

07.10.2015 09:10 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Избор на експерт – инвеститорски контрол по време на строително – монтажните работи на обект: „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап - ОТТЕГЛЕНА

                                                  ...

национална галерия

28.9.2015 11:37 
Открита процедура за възлагане на общ. поръчка с предмет: Обезпечаване на дейностите по информация и публичност - САМСИ

                                                 ...

национална галерия

24.2.2015 08:05 
Възлагане на общ. поръчка с предмет Инженеринг на обект Софийски арсенал Музей за съвременно изкуство - САМСИ - II етап

                                                 ...

национална галерия

26.11.2015 07:34 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред

1  2  3  >>