English   


Профил на купувача
Начало > Профил на купувача


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ за нуждите на Национална галерия

                                                

Провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ за нуждите на Национална галерия”

 

01.06.2016 г.  РЕШЕНИЕ №102/01.06.2016 г.  за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ за нуждите на Национална галерия”

 

ВЪПРОСИ  И  ОТГОВОРИ  (25.04.2016 г.)

ЗАГЛАВНА  СТРАНИЦА

РЕШЕНИЕ    за откриване процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ за нуждите на Национална галерия”

ОБЯВЛЕНИЕ   за  откриване процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ за нуждите на Национална галерия” 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОБРАЗЦИ

национална галерия

01.4.2016 05:21 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред