English   


Профил на купувача
Начало > Профил на купувача


Открита процедура за възлагане на общ. поръчка с предмет *Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия*

                                                

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

 

 

РЕШЕНИЕ № 326/11.11.2016 г.

 

ДОКЛАД (по чл. 60 от ППЗОП)

 

ПРОТОКОЛ № 4

 

ТАБЛИЦИ ЗА ОЦЕНКА

                    ТАБЛИЦА_1

                     ТАБЛИЦА_2

                     ТАБЛИЦА_3

                     ТАБЛИЦА_4

                     ТАБЛИЦА_5

 

ПРОТОКОЛ № 3

 

ПРОТОКОЛ № 2

 

СЪОБЩЕНИЕ  ДО  УЧАСТНИЦИТЕ  в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“  (26.09.2016 г.)

 

ПРОТОКОЛ № 1

 

РАЗЯСНЕНИЯ 

Изх. №РД-228/15.07.2016 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 135/11.07.2016 г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

 

ОБЯВЛЕНИЕ № 223/11.07.2016 г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

 

ОБРАЗЦИ

 

национална галерия

26.9.2016 11:52 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред