English   


НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ
Начало > За нас > НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ

                                      

С Постановление на Министерски съвет № 440/22.12.2014 г., обнародвано в Държавен вестник № 107/24.12.2014 г. се създава Национален музеен комплекс.

Националният музеен комплекс – София  е най-голямата и представителна институция за изобразително изкуство в България. Практическо обединение на доскоро самостоятелните Национален музей на българското изобразително изкуство и Национална галерия за чуждестранно изкуство, Комплексът съдържа повече от 42 000 произведения в две основни направления: българско изкуство и чуждестранно изкуство.

Направление "Българско изкуство" се представя от:

·         Християнско изкуство

·         Българско изкуство от средата на 19ти век до края на 20ти век

·         Българско изкуство от 21ви век,

направление "Чуждестранно изкуство" се представя от:

·         Европейско изкуство

·         Изкуство на Азия, Африка и Латинска Америка,

а основните им отдели са:

отдел „Съхранение и регистрация на колекция „Българско изкуство“; 

отдел „Изследване и представяне на българското изкуство“; 

отдел „Съхранение и регистрация на колекции „Чуждестранно изкуство“; 

отдел „Изследване и представяне на чуждестранното изкуство“.

 

В залите на „Квадрат 500“ в Националния музеен комплекс,  се оформя и експонира първата представителна и постоянна експозиция на българско и чуждестранно визуално изкуство, вплетени в едно цяло. Официалната церемония по откриването преминава  на 28 май 2015 г. при огромен интерес както от страна на публиката, така и от страна на  специалистите в областта на визуалните изкуства.

Името „Национален музеен комплекс - София" е заменено с  "НАЦИОНАЛНА  ГАЛЕРИЯ" с  Постановление № 156/26.06.2015 г. на Министерски съвет, обнародвано в ДВ № 50/03.07.2015 г.

В официалния раздел на Държавен вестник бр. 44 от 10.06.2016 г. е обнародван ПРАВИЛНИК  за устройството и дейността на Националната галерия:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=104308

И така:

Националната галерия  е държавен културен и научен институт с национално значение и постоянна представителна експозиция в "Квадрат 500".

Основната дейност на Националната галерия е събирането, изучаването, опазването и представянето на движими културни ценности и произведения на съвременното българско и чуждестранно визуално изкуство. Това се осъществява чрез събирателска дейност и дейност по съхранение, опазване и документиране на колекциите, и експозиционна дейност.

Изгражда се и система за дигитализацията на фондовете, формирани чрез основната дейност на галерията. Осигурява се правна и физическа защита на съхраняваните движими културни ценности и произведения на съвременното изкуство.

Експозиционна, научно-изследователска и образователна  дейности се реализират  чрез :

Ø       подготвяне и поддържане на постоянна експозиция и организиране на временни експозиции в страната и в чужбина;

Ø      предоставяне от своите колекции  и включване в свои експозиции  движими културни ценности и произведения на съвременното изкуство в и от страната и чужбина и такива, собственост на физически и юридически лица или реализиране на съвместни експозиции

Ø      проучване, изследване и представяне на  изобразителното изкуство; организиране и провеждане на  научни прояви, конференции, работни срещи и дискусии; издаване на научни, научнопопулярни и рекламни материали;

Ø      подготвяне  и провеждане на  програми за различни социални и възрастови групи с образователна, естетическа и възпитателна цел; осъществяване на  съвместни инициативи с училища, университети и други лица и организации с цел популяризиране на изобразителното изкуство.

В структурата на Националната галерия са:

„Двореца“ - филиал за временни експозиции

 Музей за християнско изкуство в крипта на Храм-паметник „Св.Александър Невски“

 Музей на социалистическо изкуство

 „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство

 Къщи-музеи „Вера Недкова“, „Никола Танев“, „Иван Лазаров“.

 

Те имат своите временни и постоянни експозиции, и разнообразни събития,  своевременно обявявани на:

·        официалния сайт на Нацоналната галерия  - http://www.nationalartgallerybg.org/   

·        официалния сайт на  "Софийски арсенал"Музей за съвременно изкуство - http://sofiaarsenal-mca.org/

·        фейсбук страницата на Националната галерия  Национална галерия / National Gallery  

·        фейсбук страницата на отдел "Образователни програми" на НГ   https://www.facebook.com/NationalArtGalleryEducation/

и са достъпни за посещения в установеното работно време - секция „Посещения и билети“ 

https://www.nationalartgallerybg.org/index.php?l=138
 
 

Специализирания отдел „Образователни програми“  на Националната галерия работи целенасочено за привличане на най-малките деца и учениците в изложбените зали и експозициите, за да открият от най-ранна възраст очарованието на изкуството чрез игра, разказ и експериментиране. Основна цел е придобиване на знания и опит в практически занимания в самите зали, в непосредствена близост до творбите на големите ни художници и утвърдени съвременни автори. Чрез организиране на тематични и летни занимания се цели въвеждане на децата и младежите в света на изкуството и изграждане на ценности, валидни за всичко заобикалящо ни и  изобщо за света.

Отдел "Образователни програми" организират и специализирани програми  за възрастни под формата на лекции, събития и ателиета.