English   


Актуално
Начало > Актуално


На 13 юли преди 77 години в София е роден АТАНАС ЯРАНОВ (1940 – 1988)

                                                

                                                 

 

На 13 юли преди 77 години в София е роден  АТАНАС  ЯРАНОВ  (1940 – 1988)

 

През 1965 г. той завършва декоративно-монументална живопис при проф. Георги Богданов в Художествената академия. Още с първите си изяви се налага като автор на стенописи, мозайки и кавалетни платна с подчертано монументално звучене, с тежка, категорична, скулптирана форма. Тематичният кръг на ранното му творчество обхваща сюжети с предимно фолклорна и митологична насоченост. Централно място заемат темите за раждането и смъртта, за скръбта и страданието, за смирението и покаянието – вечните и тревожни въпроси на битието.

В ранните си творби Яранов пресъздава родово-патриархалните форми на бита, където човекът е участник в един безкраен космичен цикъл, спокоен от факта, че живее в здрава колективна общност. С годините отношението на художника към темата съществено се променя. Идеята за колективно-родовото съзнание, представена под формата на ритуална сцена, хвърля своите проекции в съвременността и придобива екзистенциални измерения.

За краткото време, което съдбата предоставя на Яранов (художникът умира на 48-годишна възраст), той успява да изгради своя „канонична” система и привидно затворен в нея да разшири обхвата й до мащабите на творчество, което поразява с пластическите си и философски обобщения.

Изкуството на Атанас Яранов респектира със своята експресия, подчертано индивидуален стил и метафоричен език. То успява по убедителен и категоричен начин да се вгради в характерните за втората половина на ХХ век обновителни и съзидателни процеси в българската пластична култура и отрежда на художника място сред най-големите имена в нея.

 

 

Николай Ущавалийски

 

 

В зала 14 на Квадрат 500 са експонирани неговите картини:

Молитва за дъжд“ (1984), „Емиграция“ (1978) и „Посвещение - на Стефан Гацев“ (1987)

 

 

национална галерия

13.7.2017 11:38 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред