Nominee 2017
English   


За нас
Начало > За нас

Институцията НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ
Информация за Националната галерия
Двореца в София и старата Държавна печатница
Кратка история на сградите на Двореца в София и Държавната печатница
Библиотека
Библиотеката на Националната галерия
Комисия за оглед на худ. произведения/предмети и издаване на удостоверения
Комисия за извършване на оглед на художествени произведения/предмети, обект на износ от територията на Р. България за чужбина, които не притежават характеристики на на културна ценност и не отговарят на определението за културна ценност по смисъла на чл.7
Екип
Нашият екип
ДОКУМЕНТИ
Документи, свързани с дейността на Националната галерия