English   


Библиотека
Начало > За нас > Библиотека

                                      

 

 

 

БИБЛИОТЕКА

Библиотеката на Националната галерия е специализирана в областта на изобразителното изкуство. Тя съдържа над 6500 издания, тематично свързани с историята на изкуството, творчеството на различни художници и с художествения живот в България.
Библиотекaта обслужва предимно експозиционната и научно-изследователската работа на сътрудниците на НГ.

Външни специалисти биха могли да ползват книги от библиотеката на място в Галерията, като
таксата за това е 5 лева на час.
За снимачни работи в галерията - 200 лева на час.
За предоставяне на диапозитиви на произведения от фондовете на Националната галерия:
      - 150 лв. - в случаите, когато диапозитивите не се връщат,
      -   80 лв. - в случаите, когато диапозитивите се връщат.


Работно време: от понеделник до петък  -  9.30 - 17.30 часа.

Уредник - библиотекар: Жанет Митева

Т         +359 (0) 2 980 00 93 (в. 19)

М        +359 (0) 879 834 039

Е         nag.bg@abv.bg                 (на вниманието на г-жа Жанет Митева )