English   


Екип
Начало > За нас > Екип

                                     

 

     ЕКИПЪТ  НА  НАЦИОНАЛНАТА  ГАЛЕРИЯ

 

 

РЪКОВОДСТВО

Слава Иванова                                        директор

Бистра Рангелова                                 заместник-директор

Ярослава Бубнова                                заместник-директор

Иван Милев                                             заместник-директор

           

ОТДЕЛ  "КОМУНИКАЦИИ"           

Весела Христова-Радоева                  ръководител, отдел

Цвета Апостолова                                 експерт, връзки с обществеността                               

Нина Димова                                           организатор събития

Сиана Минева                                         уредник

Яна Братанова                                        уредник

Силва Терзиянова-Ценова                експерт, маркетинг и реклама

Диана Димитрова                                 администратор уеб-сайт

Димитрина Ненова                              графичен дизайнер

           

НАПРАВЛЕНИЕ  БЪЛГАРСКО  ИЗКУСТВО  

ОТДЕЛ  "СЪХРАНЕНИЕ  И  РЕГИСТРАЦИЯ  НА  КОЛЕКЦИИТЕ"   

Калина Петкова                                     главен уредник

Ирена Димова                                         уредник

Елица Милушева                                   уредник

Мариела Маламатенова                     уредник

Елица Терзиева                                      уредник

           

ОТДЕЛ  "ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО"

Анелия Николаева                                главен уредник

Доротея Соколова                                 уредник

Боряна Вълчанова                                уредник

Дочка Кисьова-Гогова                         уредник

           

ОТДЕЛ  "ОПАЗВАНЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ"

ЛАБОРАТОРИЯ  ПО  КОНСЕРВАЦИЯ  И  РЕСТАВРАЦИЯ       

Елица Цветкова                                      главен реставратор

Ирена Герасимова                                  водещ реставратор

Кристина Белева                                     водещ реставратор

реставратори:

Йоана Тавитян                                         Лилия Мичева                                         

Полина Троянова                                    Ивайло Левичаров                                     

Таня Манева                                              Фанчи Атанасова-Кръстева               

Петър Катеринов                                    Симеон Симеонов                                  

Надежда Цветкова                                  Борислава Попова                                 

Милена Донкова                                      Диана Минкова                                       

Тодор Бръчков                                         Китан Китанов            

           

ФОТОАТЕЛИЕ  И  ФОТОДОКУМЕНТАЦИЯ 

Борислав Чернев                                    фотограф

Любомир Ковачев                                  фотограф

Тодор Митов                                            фотограф

           

ОТДЕЛ  "НАУЧЕН  АРХИВ  И  БИБЛИОТЕКА"       

Бойка Дзипалска                                    главен ахривист

Жанет Митева                                         уредник, библиотекар

           

НАПРАВЛЕНИЕ  ЧУЖДЕСТРАННО  ИЗКУСТВО   

ОТДЕЛ  "СЪХРАНЕНИЕ  И  РЕГИСТРАЦИЯ  НА  КОЛЕКЦИИТЕ"   

Радосвета Станева                                 уредник

Бистра Траянова                                     уредник

           

ОТДЕЛ  "ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ИЗКУСТВО"     

Гергана Христова                                   уредник

Людмила Класанова                             уредник

           

НАПРАВЛЕНИЕ  "ФИЛИАЛИ.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ЕКСПОЗИЦИИ"    

ФИЛИАЛ "КРИПТА  НА  ХРАМ-ПАМЕТНИК  "СВ. АЛЕКСАНДЪР  НЕВСКИ"

Експозиция "Християнско изкуство"   

Ралица Русева                                          завеждащ филиал

Николина Александрова                     уредник

Мариела Стойкова                                 уредник

Кети Фудулска                                        уредник

           

ФИЛИАЛ  "ДВОРЕЦА"  

 

       

ФИЛИАЛ  "СОЦИАЛИСТИЧЕСКО  ИЗКУСТВО"    

Николай Ущавалийски                        завеждащ филиал

 

           

ФИЛИАЛ  "СОФИЙСКИ   АРСЕНАЛ"  МУЗЕЙ  ЗА  СЪВРЕМЕННО  ИЗКУСТВО  -  САМСИ

Надежда Джакова                                   завеждащ филиал

           

КЪЩИ-МУЗЕИ: "Вера Недкова", "Никола Танев", "Иван Лазаров", "Александър Божинов"

Диана Драганова-Щир                         уредник

Румяна Василева                                    уредник

Симеон Симеонов                                  уредник

           

ГРАФИЧЕН  КАБИНЕТ         

Сузана Каранфилова                            главен уредник

Таня Станева                                           уредник

Калин Николов                                       уредник

           

ОТДЕЛ  "ОРГАНИЗАЦИЯ  ЕКСПОЗИЦИИ"   

Маргарита Андреевска-Пешева      експерт

Август Спасов                                          помощник реставратор

Димитър Анастасов                              помощник реставратор

Димитър Акълиев                                 отговорник спомагателни дейности

Ивайло Димов                                         отговорник спомагателни дейности

Милко Добрев                                         декоратор

           

ОТДЕЛ  "ИНФОРМАЦИЯ  И  ОБСЛУЖВАНЕ  НА  ПУБЛИКАТА"     

Магдалина Михайлова                       екскурзовод

Владислава Каснакова                       екскурзовод

Александра Рангелова                       екскурзовод

информатори:

Веса Герасимова                                   Теодора Иванова

Вярка Рушкарска                                  Цветана Йотова

Дезислава Тодорова                            Цветанка Ацева

Ерма Димитрова                                   Цветанка Чекова     

Искра Гюрова                                         Юлия Младенова

Катя Иванова                                         Мина Балабанова

Лили Николова                                     Лидия Димова

Лиляна Луканова                                 Сашка Минкова                              

Светла Тенова                                        Аспарух Антонов 

Сияна Гюрова                                         Емилия Мушатова

Цветанка Николова                             Веселка Стоилова

Цветанка Малакчиева                         Върбинка Филипова   

Антоанета Василева                            Лина Тасева 

Верка Димитрова                                  Галимила Койчева

Мариана Тончева                                  Стефка Ангелова

Петър Коцев                                            Димитринка Петрова

Райна Стоянова                                      Румянка Иванова    

Мария Данчева                                      

Пазачи:

Петьо Недялков

Спас Андров

Радослав Борисенко

     

НАПРАВЛЕНИЕ  "АДМИНИСТРАЦИЯ  И  ФИНАНСИ"  

Олга Арсова                                             ръководител, направление

           

ОТДЕЛ  "БЮДЖЕТ  И  ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ"     

Марияна Петкова                                  главен счетоводител

Радостина Иванова                               зам.-главен счетоводител

Недялка Малева                                     финансов контрольор

Дора Христова                                         продавач-консултант

Красимира Николова                           продавач-консултант

Милена Дацова                                       продавач-консултант

Цветанка Вучкова                                  продавач-консултант

Диана Кирова                                          продавач-консултант

Мая Команска                                          продавач, билети

Виолета Димитрова                              продавач, билети

           

ОТДЕЛ  "СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ"         

Петя Савчева                          организатор, събития и стопански дейности

Румен Томасини                   специалист, логистика

           

Отдел  "ЮРИДИЧЕСКИ"    

Силвия Иванова                     експерт, управление на човешките ресурси

           

ОТДЕЛ  "УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА СОБСТВЕНОСТТА"    

Никола Пасев                                          специалист, поддръжка МТБ

Владимир Томов                                   организатор, ремонт и поддръжка

Любомир Арнаудов                             организатор, ремонт и поддръжка

Николинка Джанкова                         домакин

Цветан Цветков                                     снабдител, доставчик

Георги Георгиев                                    електротехник

Емил Иванов                                           електротехник

Людмил Добрев                                     работник, поддръжка МТБ

Симеон Свиленов                                  работник, поддръжка МТБ

           

ОТДЕЛ  "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ"  

Весела Младенова                                административен секретар

 

ОТДЕЛ  "ТЕХНИЧЕСКИ  ЕКИП"  

Димитър Букурещлиев                     общ работник, музей

Михаил Сърбинов                               общ работник, музей

Захари Захариев                                   общ работник, музей

Радослав Борисенко                            градинар

чистач-хигиенист:

Соня Владева                                          Жулиета Асенова

Пенка Стойнова                                     Наддя Николова

Анка Пашова                                           Ани Симеонова