Nominee 2017
English   


Екип
Начало > За нас > Екип

                                     

 

     ЕКИПЪТ  НА  НАЦИОНАЛНАТА  ГАЛЕРИЯ

 

 

РЪКОВОДСТВО

Слава Иванова                                        директор

Бистра Рангелова                                 заместник-директор

Ярослава Бубнова                                заместник-директор

Иван Милев                                             заместник-директор

           

ОТДЕЛ  "КОМУНИКАЦИИ"           

Весела Христова-Радоева                  ръководител, отдел

Цвета Апостолова                                 експерт, връзки с обществеността                               

Нина Димова                                           организатор събития

Сиана Минева                                         уредник

Яна Братанова                                        уредник

Силва Терзиянова-Ценова                експерт, маркетинг и реклама

Диана Димитрова                                 администратор уеб-сайт

Димитрина Ненова                              графичен дизайнер

           

НАПРАВЛЕНИЕ  БЪЛГАРСКО  ИЗКУСТВО  

ОТДЕЛ  "СЪХРАНЕНИЕ  И  РЕГИСТРАЦИЯ  НА  КОЛЕКЦИИТЕ"   

Калина Петкова                                     главен уредник

Ирена Димова                                         уредник

Елица Милушева                                   уредник

Мариела Маламатенова                     уредник

Елица Терзиева                                      уредник

           

ОТДЕЛ  "ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО"

Анелия Николаева                                главен уредник

Доротея Соколова                                 уредник

Боряна Вълчанова                                уредник

Дочка Кисьова-Гогова                         уредник

           

ОТДЕЛ  "ОПАЗВАНЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ"

ЛАБОРАТОРИЯ  ПО  КОНСЕРВАЦИЯ  И  РЕСТАВРАЦИЯ       

Полина Троянова                                    главен реставратор

Ирена Герасимова                                  водещ реставратор

Кристина Белева                                     водещ реставратор

 

реставратори:

Йоана Тавитян                                        

Лилия Мичева                                         

Елица Цветкова                                     

Таня Манева                                             

Фанчи Атанасова-Кръстева               

Петър Катеринов                                 

Симеон Симеонов                                  

Надежда Цветкова (майчинство)    

Борислава Попова                                 

Милена Донкова (майчинство)       

Милан Михайлович                              

Диана Минкова                                       

Тодор Бръчков                                        

Китан Китанов            

           

ФОТОАТЕЛИЕ  И  ФОТОДОКУМЕНТАЦИЯ 

Борислав Чернев                                    фотограф

Тодор Митов                                            фотограф

Любомир Ковачев                                  фотограф

           

ОТДЕЛ  "НАУЧЕН  АРХИВ  И  БИБЛИОТЕКА"       

Бойка Дзипалска                                    главен ахривист

Жанет Митева                                         уредник, библиотекар

           

НАПРАВЛЕНИЕ  ЧУЖДЕСТРАННО  ИЗКУСТВО   

ОТДЕЛ  "СЪХРАНЕНИЕ  И  РЕГИСТРАЦИЯ  НА  КОЛЕКЦИИТЕ"   

                                                                       главен уредник

Радосвета Станева                                 уредник

Бистра Траянова                                     уредник

           

ОТДЕЛ  "ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ИЗКУСТВО"     

Искра Траянова                                      главен уредник

Гергана Христова                                   уредник

Людмила Класанова                             уредник

           

НАПРАВЛЕНИЕ  "ФИЛИАЛИ.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ЕКСПОЗИЦИИ"    

ФИЛИАЛ "КРИПТА  НА  ХРАМ-ПАМЕТНИК  "СВ. АЛЕКСАНДЪР  НЕВСКИ"

Експозиция "Християнско изкуство"   

Ралица Русева                                          завеждащ филиал

Николина Александрова                     уредник

Мариела Стойкова                                 уредник

Кети Фудулска                                        уредник

           

ФИЛИАЛ  "ДВОРЕЦА"         

ФИЛИАЛ  "СОЦИАЛИСТИЧЕСКО  ИЗКУСТВО"    

Николай Ущавалийски                        завеждащ филиал

 

           

ФИЛИАЛ  "СОФИЙСКИ   АРСЕНАЛ"  МУЗЕЙ  ЗА  СЪВРЕМЕННО  ИЗКУСТВО  -  САМСИ

Надежда Джакова                                   завеждащ филиал

           

КЪЩИ-МУЗЕИ: "В. Недкова", "Н. Танев", "Ив. Лазаров", "Ал. Божинов"

Кирил Василев                                        главен уредник

Диана Драганова-Щир                         уредник

Румяна Василева                                    уредник

           

ГРАФИЧЕН  КАБИНЕТ         

Сузана Каранфилова                            главен уредник

Симеон Симеонов                                  уредник

Калин Николов                                       уредник

           

ОТДЕЛ  "ОРГАНИЗАЦИЯ  ЕКСПОЗИЦИИ"   

Маргарита Андреевска-Пешева     експерт

Август Спасов                                        помощник реставратор

Димитър Анастасов                            помощник реставратор

                                                                     отговорник спомагателни дейности

Димитър Акълиев                               отговорник спомагателни дейности

Ивайло Димов                                       отговорник спомагателни дейности

Милко Добрев                                       декоратор

           

ОТДЕЛ  "ИНФОРМАЦИЯ  И  ОБСЛУЖВАНЕ  НА  ПУБЛИКАТА"     

Магдалина Михайлова                       екскурзовод

Владислава Каснакова                       екскурзовод

Александра Рангелова                       екскурзовод

 

информатори:

Веса Герасимова                                   

Вярка Рушкарска                                

Дезислава Тодорова                           

Ерма Йотова                                          

Искра Гюрова                                       

Катя Иванова                                        

Лили Николова                                    

Лиляна Луканова                                

Силвия Кирилова                                

Светла Тенова                                      

Сияна Гюрова                                       

Цветанка Николова                            

Антоанета Василева                           

Верка Димитрова                                

Мариана Тончева                                 

Петър Коцев                                          

Райна Стоянова                                   

Теодора Иванова                                 

Цветана Йотова                                   

Цветанка Ацева                                   

Цветанка Чекова                                  

Юлия Младенова                                   

Мина Балабанова                                 

Лидия Димова                                        

Сашка Минкова                                     

Аспарух Антонов                                  

Емилия Мушатова                               

Веселка Стоилова                                

Върбинка Филипова                           

Лина Тасева                                            

Галимила Койчева                               

Стефка Ангелова                                  

Димитринка Петрова                         

Петьо Недялков                                     

Румянка Иванова                                 

Спас Андров                                             

Мария Данчева                                      

            

НАПРАВЛЕНИЕ  "АДМИНИСТРАЦИЯ  И  ФИНАНСИ"  

Олга Арсова                                             ръководител, направление

           

ОТДЕЛ  "БЮДЖЕТ  И  ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ"     

Марияна Петкова                                  главен счетоводител

Радостина Иванова                               заместник главен счетоводител

Недялка Малева                                     финансов контрольор

Силвия Иванова                                     счетоводител, касиер

Николай Илиев                                       счетоводител, касиер

Светла Иванова                                       счетоводител, касиер

Дора Христова                                         продавач-консултант

Красимира Николова                           продавач-консултант

Милена Дацова                                       продавач-консултант

Цветанка Вучкова                                  продавач-консултант

Диана Кирова                                          продавач-консултант

Мая Бояджиева                                       продавач, билети

Виолета Димитрова                              продавач, билети

           

ОТДЕЛ  "СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ"         

Петя Савчева                          организатор, събития и стопанскидейности

Румен Томасини                   специалист, логистика

           

Отдел  "ЮРИДИЧЕСКИ"    

                                                     експерт, управление на човешките ресурси

           

ОТДЕЛ  "УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА СОБСТВЕНОСТТА"    

Никола Пасев                                          специалист, поддръжка МТБ

Владимир Томов                                   организатор, ремонт и поддръжка

Любомир Арнаудов                             организатор, ремонт и поддръжка

Николинка Джанкова                         домакин

Цветан Цветков                                     снабдител, доставчик

Георги Георгиев                                    електротехник

Емил Иванов                                           електротехник

Людмил Добрев                                     работник, поддръжка МТБ

Симеон Свиленов                                  работник, поддръжка МТБ

           

ОТДЕЛ  "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ"  

Весела Младенова                                административен секретар

 

ОТДЕЛ  "ТЕХНИЧЕСКИ  ЕКИП"  

Димитър Букурещлиев                     общ работник, музей

Димитър Крежов                                 общ работник, музей

Михаил Сърбинов                               общ работник, музей

Захари Захариев                                   общ работник, музей