English   


ДОКУМЕНТИ
Начало > За нас > ДОКУМЕНТИ


ЗАПОВЕД № РД-14-202/01.12.2017 г. на Директора на Националната галерия

                                                 ...

национална галерия

12.2.2018 12:19 
Обявление по реда на Закона за държавната собственост

                                                 ...

национална галерия

15.8.2017 01:55 
Вътрешни правила за извършване на идентификация на движими вещи на физически и юридически лицa

                                                 ...

национална галерия

01.8.2017 10:41 
Комплексна оценка на дейността на Национална галерия, направена от Министерство на културата

                                                 ...

национална галерия

25.4.2017 10:05 
Стратегически план за развитие на Националната галерия

                                                 ...

национална галерия

10.3.2017 11:20 
Отчет за дейността на Националната галерия за 2016 г.

                                                 ...

национална галерия

20.2.2017 03:52 
Органиграма на Националната галерия

                                                 ...

национална галерия

24.6.2016 14:48 
Правилник за устройството и дейността на Националната галерия, ДВ бр. 44 от 10.06.2016 г.

                                                 ...

национална галерия

20.6.2016 02:48 
Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Националната галерия

                                                 ...

национална галерия

01.6.2016 04:52 
Правилник за организиране на изложбената дейност в Националната галерия

                                                 ...

национална галерия

12.4.2016 17:31 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред

1  2  >>